Seminář BOZP - Bezpečnost dětí a žáků

Přihlásit se na kurz

Bezpečnost dětí a žáků

ČÍSLO ODBORNÉHO SEMINÁŘE S2 – PŘIPRAVUJE SE

TERMÍN ZAHÁJENÍ  A MÍSTO VÝUKY

Seminář proběhne v tanečním centru hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku.

Termín semináře: …………………………………………….

Termín přijetí přihlášek: ………………………….………

PODMÍNKY PŘIJETÍ A FORMA VÝUKY

Dosažení věku 18 let

Seminář je situován do jednoho dne. Výuka probíhá v rozsahu cca 6 hodin. 

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení o absolvování semináře se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA.  ATVA- vzdělávací centrum je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Seminář je zaměřený na legislativu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost tanečníků, pracovně právní vztahy, týkající se především nás trenérů, lektorů, vedoucích tanečních škol. Je zaměřen právě na oblast vedení tanečních lekcí, tréninků, pořádání různých akcí, práce s dětmi a mládeží a vztahy s tím související.

Jste provozovatel tanečního klubu, školy a máte lektory? 

Jste lektor na DPP nebo OSVČ a co z toho plyne v pracovně právním vztahu?

Víte, jaké povinnosti vás čekají v oblasti bezpečnosti práce? 

Školíte, vedete správnou evidenci?

Používáte vlastní elektroniku nebo přístroje pronajímatele?

Víte, na co si dát pozor v oblasti požární ochrany?

Podle jakých pravidel zodpovídáte za své svěřence?

Jak je to, pokud vám pomáhají lektoři mladší 18 let?

Jste pořadateli soutěží? Jaká je Vaše odpovědnost a povinnosti?
 

9:30 – 10:00 HODIN PREZECE

10:00 – 16:00 PŘEDNÁŠKY

 1. Legislativa – mám školu, vše co to obnáší
 • Pracovně právní vztahy (DPP, OSVČ, kamarádské vztahy)
 • Zdravotní způsobilost (zdravotní potvrzení)
 • Odborná způsobilost, školení

 

 1. Požární ochrana – vlastní prostory, pronájem
 • Zajištění požární ochrany prostor
 • Revize a kontroly
 • Povinné dokumenty
 • Školení, evakuace

 

 1.  Bezpečnost svěřenců – prevence, odpovědnost, povinnosti
 •  Preventivní opatření
 •  Lékárničky 1.pomoci
 •  Úrazy, jejich řešení evidence
 •   Odpovědnost, odškodnění

 

 1.   Pořádání akcí, soutěží, táborů
 •    Zodpovědnost a povinnosti pořadatele při pořádání akce, vedoucích
 •    Zajištění 1.pomoci, úrazy
   Přeprava svěřenců (autobus, soukromé vozy)

Výše účastnického poplatku je 980 Kč.

 

Vyplněnou a odeslanou přihláškou z webových stránek ATVA-vzdělávací centrum www.atva.cz si můžete rezervovat místo ve vybraném kurzu. Na zaslanou internetovou přihlášku budeme obratem reagovat. Přihlášky přijímáme do 31. října 2018. Přihláška vám bude potvrzena a na vaši emailovou adresu vám bude zalána vystavená faktura. V případě že vám účastnický poplatek zaplatí zaměstnavatel, uveďte jeho fakturační údaje do poznámky v online přihlášce. Platba musí být na účtu vzdělávací společnosti nejpozději 14 dní před zahájením výuky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat. 
V případě, že nebude kurz zahájen, bude vám platba vrácena.