Ochrana osobních údajů

Zapsaný spolek ATVA vzdělávací centrum z.s., dále jen spolek jako správce osobních údajů zpracovává údaje vedení dokumentace spolku. Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy info@atva.cz nebo na adresu ATVA vzdělávací cenrum z. s., Hana Bartošová, Pražského 661/40, 152 00 Praha 5. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na spolek obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem za spolek je Hana Bartošová, telefon 606 630 913, email: info@atva.cz, k zastižení v taneční škole hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1, každé pondělí 18:30 – 20:00 hodin nebo na telefonním čísle 606 630 913.