PŘEDNÁŠEJÍCÍ LEKTOŘI

Hana Bartošová

 ředitelka a obchodní zástupce ATVA vzdělávací centrum, choreografka, lektorka, porotkyně

 SEŠ - obor spoje a telekomunikace, licencovaný trenér 

 vyučované předměty: Metodika, Choreografie, Traumatologie, Disco dance

 

 

Mgr. Hana Bartošová

tanečnice, lektorkaMgr. Hana Bartošová, pedagožka 

Univerzita J. A. Komenského – obor andragogika, licencovaný trenér

vyučované předměty: Anatomie, Fyziologie, Kineziologie, Věkové zvláštnosti, Diagnostika zdravotního stavu a trénovanosti

 

 

 

 


MgA. Ivana Hannichová     www.ivanahannichova.com

  choreografka, tanečnice, lektorka, pedagožka

  Hudební a taneční fakulta AMU - obor taneční věda

  vyučované předměty: Modern dance, Contemporary, Jazz dance

 

 

DiS. Linda Rančáková

choreografka, tanečnice, porotkyně DiS. Linda Rančáková

VOŠ – obor fyzioterapie 

vyučované předměty: Modern dance, Contemporary, Jazz dance, Strečink, Životospráva, Relaxace a posilování

 

 

 

 


Mgr. Jiří Paulů

taneMgr. Jiří Paulůčník, choreograf, porotce, funkcionář

Univerzita Karlova - magisterské studium politologie, licencovaný trenér

vyučované předměty: Couple dance, Právní problematika, Podnikatelské minimum

 

 


Mgr. Tomáš Haas 

tanečník, choreograf, porotce Mgr. Haas Tomáš

Masarykova univerzita Brno-obor právo a právní věda, licencovaný

vyučované předměty: Právní problematika, Disco dance, Podnikatelské minimum 

 

 


Mgr. Miluše Petrová

choreografka, porotkyně, lektorkaMgr. Miluše Petrová

FTVS – obor metodicko-organizační, licencovaný trenér, odborné studium společenského tance

vyučované předměty: Modern dance, Jazz dance

 

 

 


Mgr. Pavla Hlavatá

tanečnice, trenérka, choreografka, lektorka, pedagožka, porotky Mgr. Pavla Hlavatá

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, licencovaný trenér 

vyučované předměty: Pedagogika, Didaktika, Psychologie, Disco dance     

 

 


Mgr. Lída Karlík Fišrová

  choreografka, lektorka, porotkyně, tanečnice

  Západočeská universita Plzeň – právnická fakulta

  vyučující předměty: Disco dance

 

 

 


 Mgr. Drašarová Martina 

tanečnice, choreografka, lektorka, pedagožkaMgr. Drašarová Martina

Univerzita J. A. Komenského – obor andragogika 

vyučující předměty: Modern dance, Contemporary, Jazz dance

  


Charvátová Lenka   L+M Conzulting           

 

  zástupce firmy L+M Conzulting zabývající se bezpečností práce, požární ochranou a bezpečností ve školách a         školských zařízeních                                                        

 

  vyučované předměty: BOZP - zaměstnanci, BOZP – zaměstnavatelé

                                                 

                                                  

     


 Filip Rančák 

                                             lektor, choreograf, tanečník

                                                      licencovaný trenér                                           

                                                      vyučovaný předmět: Street dance  

 


 Bc. Svatava Kobzová                

  tanečnice, lektorka, choreografka, porotkyně                 

  Univerzita Karlova – fakulta humanitních studií

  vyučovaný předmět: Street dance                                           

                                            

 


Sabina Bibi Škodová                                         

  tanečnice, lektorka, choreografka, porotkyně

   SOŠ a SOU obchodní Brno                                        

  vyučované předměty: Street dance

 


Bc. Nikol Bartošová (Schwarzová)

 lektorka, choreografka, tanečnice, pedagožka                                           

 HAMU - Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze 

  vyučované předměty: Contemporary, Strečink, Životospráva, Relaxace