TANEČNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKÙ

Přihlásit se na kurz

ČÍSLO VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE S1

TERMÍN ZAHÁJENÍ A MÍSTO VÝUKY

Zahájení kurzu je dne 10. listopadu v tanečním centru hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku.

Termín semináře:         10. listopadu 2018

Termín přijetí přihlášek – 31. říjen 2018

  • Dosažení věku 16 let
  • Minimální 2 letá praxe ve výuce tance
  • Dobrý zdravotní stav

Kurz je situován do jednoho dne. Výuka probíhá v rozsahu cca 6 hodin. 

Výuka je rozdělena do tří částí:
Obecná část – anatomie - věkové zvláštnosti

Speciální účast je zaměřena především na metodiku výuky a na vedení  a rozložení taneční lekce, základní taneční pohybová průprava,

Praktická část – praktické vedení lekce, taneční pohybové hry, práce s hudebním doprovodem

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení o absolvování semináře se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA. Toto osvědčení umožní tanečním lektorům a trenérům vyučovat dané taneční techniky již děti v předškolním věku, tj. předškoláky v tanečních školách, tanečních studiích nebo v kulturních domech či soukromých volnočasových agenturách, které se zabývají výukou tance. ATVA- vzdělávací centrum je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vzdělávací kurz se zaměřením na taneční průpravu je určen vám, kteří se věnujete především předškolním dětem a mladším školním dětem.

Zde získáte informace jak vést svoji výuku vést efektivně s použitím metodiky a didaktiky zaměřené na tuto věkovou kategorii. 

Tento kurz vám nabízí získání potřebných teoretických i praktických znalostí ve vedení taneční lekce,  použití správných metodicko-didaktických zásad a vhodných metod výuky.

09:00 – 10:30 všeobecná teorie dětí předškolního věku

10:45 – 11:45 metodika výuky, koncepce taneční lekce a plán výuky

11:50 – 12:30  praktická lekce - teorie (práce s prostorem, časové rozložení lekce, komunikace, pomůcky, hudební předloha) -

13:30 – 14:00 pohybové hry (kdy je ve výuce dobré danou hru zařadit, pro jak velké děti….) 

                         praktická výuka

14:00 -  14:45 základní tanečně a hudebně pohybová průprava - teorie

14:50 – 15:50  praktická výuka

15:50 předávání Osvědčení

Výše účastnického poplatku je 980 Kč.

 

Vyplněnou a odeslanou přihláškou z webových stránek ATVA-vzdělávací centrum www.atva.cz si můžete rezervovat místo ve vybraném kurzu. Na zaslanou internetovou přihlášku budeme obratem reagovat. Přihlášky přijímáme do 31. října 2018. Přihláška vám bude potvrzena a na vaši emailovou adresu vám bude zalána vystavená faktura. V případě že vám účastnický poplatek zaplatí zaměstnavatel, uveďte jeho fakturační údaje do poznámky v online přihlášce. Platba musí být na účtu vzdělávací společnosti nejpozději 14 dní před zahájením výuky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat. 
V případě, že nebude kurz zahájen, bude vám platba vrácena.Rezervaci kurzu bez zaplacení účastnického poplatku nemusíme akceptovat.