TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ II. TŘÍDY

Přihlásit se na kurz

TERMÍNY A MÍSTO VÝUKY
Zahájení kurzu je 16. listopadu 2019 v hb Dance taneční centrum, Opatovická 160/18, Praha 1. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou výuku i pro výuku praktickou. Místo má velice dobrou dopravní dostupnost pro pražské i mimopražské zájemce.

Termíny jednotlivých víkendových seminářů:

16. 11. 2019 - 17. 11. 2019

30. 11. - 1. 12. 2019

4. 1. - 5. 1. 2019

14. 3. - 15. 3. 2019

Termín přijetí přihlášek je do 15. 9. 2019
 

ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Jak všichni ze své praxe víte, s růstem výkonnosti Vašich svěřenců jsou kladeny stále větší nároky na odborné znalosti a dovednosti lektora, trenéra i choreografa. To je samozřejmě logické a správné. V mnoha případech je trenér, lektor i choreograf jedna a ta samá osoba a v praxi je velice těžké sehrát tuto úlohu „dokonale“. 

Trenér potřebuje mít rozhled, vizi, která je podložena potřebnými znalostmi. Ze všeobecných znalostí to je například: pedagogika a metodika, psychologie, didaktika, koncepce tanečního tréninku, příprava a účast v soutěži, metody zatěžování a zotavování v tanečním sportu,  kineziologie – principy a efekty core trainingu a další….

Další důležité znalosti ke správnému vedení tanečníků jsou odborné znalosti z oblasti choreografické práce a všemi znalostmi, které jsou k vytváření choreografie potřeba, dále znalost tanečních technik a v neposlední řadě dějin tance. 

To vše by měl správný trenér-choreograf zvládat, aby mohl smysluplně a správně vést své tanečníky. 

Jistě všichni víte, že trenér zodpovídá za zdravotní stav svého svěřence. Proto je důležité znát zdravotní stav svých tanečníků.

Na tomto kurzu získáte potřebné informace, které jsou potřeba ke zvyšování výkonnostní úrovně svých svěřenců (soutěžní taneční sport.

To vše se dozvíte od odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu, Státní taneční konzervatoře Praha, Czech dance organization a dalších vybraných odborníků z tanečního oboru.

Kurz je určen tanečním lektorům, kteří mají zájem nejen o rozšíření svých znalostí v oblasti tance.

Úspěšní absolventi získají osvědčení o odborné kvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchova a také Živnostenského oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti.

Zájemce o tento vzdělávací kurz již musí být absolvent vzdělávacího kurzu nižšího, základního stupně. Vše naleznete v podmínkách přijetí.
 


Dokladem o absolvování kurzu je příslušné "Osvědčení o odborné způsobilosti."

 

 
  • Věk 21 let
  • Minimálně ukončené středoškolské vzdělání - minimálně kopie maturitního vysvědčení 
  • 3 roky praxe jako pomocný lektor/lektor - potvrzení zastřešující organizace
  • Taneční vzdělání - absolvent kurzu ATVA tj. Lektor tanečních disciplín; absolvent kurzu ATVA tj. Lektor tanečních disciplín specializace pro děti a mládež a vyrovnávacího semináře; absolvent kurzu ČASPV (ČMTO) Trenér III. třídy; absolvent střední nebo vysoké školy se zaměřením na tanec, Trenér tanečních sportů III. třídy


Forma vzdělávací akce
Kurz je situován do čtyř víkendů, doba mezi jednotlivými semináři je minimálně 2 týdny. Ke zvýšení efektivity studia je využívána také forma samostudia při řešení zadaných úkolů. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta. Účastník kurzu také získá příslušné podkladové materiály k výuce, vhodné i k pozdějšímu osvěžení vědomostí.

Předměty
Výuka je rozdělena do dvou částí:
Obecná část - zásady tělesného zatěžování, diagnostika aktuálního stavu tanečníka, stravovací režim, pedagogika a didaktika, teorie a didaktika tanečního tréninku, koučování, podnikatelské minimum.
Speciální část - je zaměřena především na přípravu a zvyšování soutěžního výkonu tanečníků; krátkodobá i dlouhodobá příprava tanečníka na výkon a příprava choreografie. Dále obsahuje techniky street (hip hop) a pop (disco dance), modern dance a jazz dance, speciálních párových tanců.

Požadavky při závěrečných zkouškách:
1. Písemný test v rozsahu 60 kontrolních otázek. Správnost odpovědí charakterizuje míru osvojení teoretických znalostí z obecné i speciální části kurzu. 


2. Vypracování písemné seminární práce včetně obhajoby.


Dokladem o absolvování kurzu je příslušný "Certifikát o odborné způsobilosti" s názvem kvalifikace "Trenér sportovních tanců II. třídy" se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To absolventa opravňuje k získání příslušného Živnostenské oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti.

Výše účastnického poplatku je 8.900 Kč.

Vyplněnou a odeslanou přihláškou z webových stránek ATVA-vzdělávací centrum www.atva.cz si můžete rezervovat místo ve vybraném kurzu. Na zaslanou internetovou přihlášku budeme obratem reagovat. Přihlášky přijímáme do 15. září 2019. Přihláška vám bude potvrzena a na vaši emailovou adresu vám bude zalána vystavená faktura. V případě že vám účastnický poplatek zaplatí zaměstnavatel, uveďte jeho fakturační údaje do poznámky v online přihlášce. Platba musí být na účtu vzdělávací společnosti nejpozději 14 dní před zahájením výuky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat. 
V případě, že nebude kurz zahájen, bude vám platba vrácena.


Následně je potřeba na níže uvedenou adresu zaslat:
 

  • kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu z vysoké školy
  • lektorská nebo trenérská praxe 3 roky - oficiální potvrzení
  • Vyplněný a podepsaný originál - papírovou přihlášku (přihláška je na webových stránkách www.atva.cz 

Papírovou přihlášku s dalšími náležitostmi zasílejte na adresu:
ATVA - vzdělávací centrum, Hana Bartošová, Pražského 661/40, 152 00 Praha 5

Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Uveďte v online přihlášce do poznámky.