TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ II. TŘÍDY

Přihlásit se na kurz

TERMÍNY A MÍSTO VÝUKY
Zahájení kurzu je 17. listopadu 2018 v hb Dance taneční centrum, Opatovická 160/18, Praha 1. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou výuku i pro výuku praktickou. Místo má velice dobrou dopravní dostupnost pro pražské i mimopražské zájemce.

Termíny jednotlivých víkendových seminářů:

17.-18. listopad 2018

12.-13.leden 2019

23.- 24. únor 2019

9. - 10. březen 2019

   

Termín přijetí přihlášek je 30. září 2018

Jak všichni ze své praxe víte, s růstem výkonnosti Vašich svěřenců jsou kladeny stále větší nároky na lektora, trenéra i choreografa. To je samozřejmě logické a správné. V mnoha případech je trenér, lektor i choreograf jedna a ta samá osoba a v praxi je velice těžké sehrát tuto úlohu „dokonale“. 

Nejde jen o to řešit náplň hodiny na taneční lekci v úloze lektora. Je potřeba mít celkovou vizi, která je podložena potřebnými znalostmi a informacemi. Ze všeobecných znalostí to je například: pedagogika a metodika, psychologie osobností, sociální psychologie, psychologie koučování, psychologické zásady osvojování osobností, didaktika, koncepce tanečního tréninku, příprava a účast v soutěži, metody zatěžování a zotavování v tanečním sportu,  kineziologie – principy a efekty core trainingu a další….

Další důležité znalosti ke správnému vedení tanečníků jsou odborné znalosti z oblasti choreografické práce a všemi znalostmi, které jsou k vytváření choreografie potřeba, dále znalost tanečních technik a v neposlední řadě dějin tance. 

To vše by měl správný trenér-choreograf zvládat, aby mohl smysluplně a správně vést své tanečníky. 

Jistě všichni víte, že trenér zodpovídá za zdravotní stav svého svěřence. Proto je důležité znát zdravotní stav svých tanečníků. V tomto kurzu se naučíte správně vyhodnotit zdravotní stav a fyzickou kondici svých svěřenců potřebnou v rámci fyzické přípravy tanečníků.

To vše se dozvíte od odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu, Státní taneční konzervatoře Praha, Czech dance organization a dalších vybraných odborníků z tanečního oboru.

Kurz je určen tanečním lektorům, kteří mají zájem nejen o rozšíření svých znalostí v oblasti tance, ale zaměřují se také na zvyšování výkonnostní úrovně svých svěřenců. Zde máte možnost získat osvědčení o odborné kvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchova a také Živnostenského oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti.

Zájemce o tento vzdělávací kurz již musí být absolvent vzdělávacího kurzu nižšího, základního stupně Trenér sportovních tanců III. třídy, případně absolvent střední nebo vysoké školy se zaměřením na tanec, vše naleznete v podmínkách přijetí.
Trenérský vzdělávací kurz je zaměřen na získání metodických i praktických znalostí v oblasti současných tanečních technik jako je disco dance, hip hop, uměleckých tanečních technik jazzového a moderního tance a speciálních párových tanců při využití hudebního doprovodu.

V teoretické části je kladen důraz na poznání metod sloužících k rozvoji pohybových schopností, rozvoji taneční výkonnosti s ohledem na věkové zvláštnosti a zásady tělesného zatížení tanečníka v optimální intenzitě.
Úspěšný absolvent je schopen vést efektivně tréninkové jednotky tanečníků a zabezpečit jejich kvalitní výkon na soutěžích. Je schopen provádět základní diagnostiku pohybových schopností a aktuální kondice.


Dokladem o absolvování kurzu je příslušné "Osvědčení o odborné způsobilosti."

 
  • Věk 21 let
  • Minimálně ukončené středoškolské vzdělání - minimálně kopie maturitního vysvědčení 
  • 3 roky praxe jako pomocný lektor/lektor - potvrzení zastřešující organizace
  • Taneční vzdělání - absolvent kurzu ATVA tj. Lektor tanečních technik; absolvent kurzu ATVA tj. Lektor tanečních technik specializace pro děti a mládež a vyrovnávacího semináře; absolvent kurzu ČASPV (ČMTO) Trenér III. třídy; absolvent střední nebo vysoké školy se zaměřením na tanec, Trenér tanečního sportu III. třídy


Forma vzdělávací akce
Kurz je situován do čtyř víkendů, doba mezi jednotlivými semináři je minimálně 2 týdny. Ke zvýšení efektivity studia je využívána také forma samostudia při řešení zadaných úkolů. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta. Účastník kurzu také získá příslušné podkladové materiály k výuce, vhodné i k pozdějšímu osvěžení vědomostí.

Předměty
Výuka je rozdělena do dvou částí:
Obecná část - zásady tělesného zatěžování, diagnostika aktuálního stavu tanečníka, stravovací režim, pedagogika a didaktika, teorie a didaktika tanečního tréninku, koučování, podnikatelské minimum.
Speciální část - je zaměřena především na přípravu a zvyšování soutěžního výkonu tanečníků; krátkodobá i dlouhodobá příprava tanečníka na výkon a příprava choreografie. Dále obsahuje techniky street (hip hop) a pop (disco dance), modern dance a jazz dance, speciálních párových tanců.

Požadavky při závěrečných zkouškách:
1. Písemný test v rozsahu 60 kontrolních otázek. Správnost odpovědí charakterizuje míru osvojení teoretických znalostí z obecné i speciální části kurzu. 


2. Vypracování písemné seminární práce včetně obhajoby.


Dokladem o absolvování kurzu je příslušný "Certifikát o odborné způsobilosti" s názvem kvalifikace "Trenér sportovních tanců II. třídy" se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To absolventa opravňuje k získání příslušného Živnostenské oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti.

Výše účastnického poplatku je 7.900 Kč.

Vyplněnou a odeslanou přihláškou z webových stránek ATVA-vzdělávací centrum www.atva.cz si můžete rezervovat místo ve vybraném kurzu. Na zaslanou internetovou přihlášku budeme obratem reagovat. Přihlášky přijímáme do 30. září 2018. Přihláška vám bude potvrzena a na vaši emailovou adresu vám bude zalána vystavená faktura. V případě že vám účastnický poplatek zaplatí zaměstnavatel, uveďte jeho fakturační údaje do poznámky v online přihlášce. Platba musí být na účtu vzdělávací společnosti nejpozději 14 dní před zahájením výuky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat. 
V případě, že nebude kurz zahájen, bude vám platba vrácena.


Následně je potřeba na níže uvedenou adresu zaslat:
 

  • kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu z vysoké školy
  • lektorská nebo trenérská praxe 3 roky - oficiální potvrzení
  • Vyplněnou papírovou přihlášku (přihláška je na webových stránkách www.atva.cz v sekci "ke stažení")

Papírovou přihlášku s dalšími náležitostmi zasílejte na adresu:
ATVA - vzdělávací centrum, Hana Bartošová, Pražského 661/40, 152 00 Praha 5

Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Uveďte v online přihlášce do poznámky.