TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III. TŘÍDY

Přihlásit se na kurz

TRENÉR SPORTOVNÍCH TANCŮ III. TŘÍDY

 kód kurzu  STREET T21, DISCO T22, ART T23, SPECIÁLNÍ PÁROVÉ TANCE - LATINO T24

TERMÍNY A MÍSTO VÝUKY
Zahájení kurzu je  30. listopadu 2019 v tanečním centru hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku. Termíny jednotlivých víkendových konzultací jsou:

 

 30. 11. – 1. 12. 2019

 14. 03. - 15. 03. 2020

27. 06. – 28. 06. 2020

  Termín přijetí přihlášek – 15. listopad 2019

 

ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Vzdělávací kurz TRENÉR SPORTOVNÍCH TANCŮ III. TŘÍDY je kurz základní a je součástí rekvalifikačního kurzu Trenér sportovních tanců II. třídy, akreditovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Je určen vám, kteří se věnujete nebo jste se věnovali aktivně tanci a chcete předávat své znalosti a dovednosti dalším tanečníkům. K tomu potřebujete patřičné vzdělání, které vám tento kurz nabízí.
Můžete si vybrat ze čtyř specializací základního kvalifikačního stupně.   

 • Street dance
 • Disco dance
 • Art (jazz a modern dance)
 • Couple dance 

Poskytované informace jsou zaměřeny na získání teoretických a praktických znalostí správné výuky v oblasti současných tanečních stylů.

Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení s názvem kvalifikace a se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA.  To umožní lektorovi vyučovat dané taneční techniky jako volnočasovou aktivitu v tanečních školách, tanečních studiích nebo v kulturních domech či soukromých volnočasových agenturách, které se zabývají výukou tance.

PODMÍNKY PŘIJETÍ A FORMA VÝUKY

 • Dosažení věku 16 let
 • Základní nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • Minimálně 3 roky taneční praxe ve vybrané taneční technice 
 • Dobrý zdravotní stav


 

Kurz je situován do tří víkendů. Ke zvýšení efektivity studia je využívána  forma samostudia při řešení zadaných úkolů. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta. Účastník kurzu také získá příslušné podkladové materiály k výuce.

Předměty

Výuka je rozdělena do tří částí:
Obecná část - anatomie a fyziologie, výživa a životospráva, pedagogika, první pomoc při zranění, věkové zvláštnosti atd.
Speciální část je zaměřena především na metodiku výuky a vedení lekce podle věku a schopností svěřenců.

Praktická výuka:
Praktická výuka vám umožní získání informací a zkušeností ke správnému vedení dané lekce s použitím správné metodiky výuky a dodržení všech zásad vedení lekce, včetně bezpečnostních. 

 ZKOUŠKY A ZISK OSVĚDČENÍ O OBROENÉ ZPŮSOBILOSTI

Požadavky při závěrečných zkouškách:
1. Písemný test. Správnost odpovědí charakterizuje míru osvojení teoretických znalostí z obecné i speciální části kurzu.
2. Vlastní metodické výstupy - při jejich hodnocení se zkoušející komise zaměřuje na pedagogicko-didaktické zásady a vhodné metody výuky s ohledem na věk a vyspělost tanečníků


Úspěšný absolvent kurzu obdrží OSVĚDČENÍ s názvem kvalifikace:

 • Trenér sportovních tanců III. třídy - street dance
 • Trenér sportovních tanců III. třídy - disco dance
 • Trenér sportovních tanců III. třídy - art
 • Trenér sportovních tanců III. třídy - couple dance 

se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Toto Osvědčení neopravňuje držitele ke získání Živnostenského oprávnění.  Tento kurz je součástí kurzu Trenér sportovních tanců II. třídy, který při úspěšném absolvování opravňuje ke získání Živnostenského listu. 

PLATBA A POTŘEBNÉ DOKUMENTY
Výše účastnického poplatku je 7.900 Kč.

Vyplněnou a odeslanou přihláškou z webových stránek ATVA-vzdělávací centrum 
www.atva.cz si můžete rezervovat místo ve vybraném kurzu. Na zaslanou internetovou přihlášku budeme obratem reagovat. Přihlášky přijímáme do 15. listopadu 2019. Přihláška vám bude potvrzena a na vaši emailovou adresu vám bude zalána vystavená faktura. V případě že vám účastnický poplatek zaplatí zaměstnavatel, uveďte jeho fakturační údaje do poznámky v online přihlášce. Platba musí být na účtu vzdělávací společnosti nejpozději 14 dní před zahájením výuky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat. 
V případě, že nebude kurz zahájen, bude vám platba vrácena.Následně je potřeba na níže uvedenou adresu zaslat:

 • kopii maturitního vysvědčení nebo závěrečného vysvědčení posledního ročníku základní školy.
 • oficiální potvrzení s razítkem o taneční praxi (taneční klub, vysílající organizace apod.)
 • Vyplněnou a podepsanou originál papírovou přihlášku 

Papírové přihlášky  s dalšími náležitostmi  zasílejte na adresu:
ATVA - vzdělávací centrum, Hana Bartošová, Pražského 661/40, 152 00 Praha 5


UBYTOVÁNÍ

Výuka bude probíhat v tanečním centru hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1. Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Zájemci, uveďte do online přihlášky do poznámky.