TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III. TŘÍDY

Přihlásit se na kurz

TRENÉR SPORTOVNÍCH TANCŮ III. TŘÍDY

 kód kurzu  STREET T21, DISCO T22, ART T23, SPECIÁLNÍ PÁROVÉ TANCE - LATINO T24

TERMÍNY A MÍSTO VÝUKY
Zahájení kurzu je  31. srpna 2019 v tanečním centru hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku. Termíny jednotlivých víkendových konzultací jsou:

 

 31.8. – 1.9.2019

 5.10. - 6.10.2019

26. – 27. 10.2019

  Termín přijetí přihlášek – 15. červenec 2019

 

ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Vzdělávací kurz TRENÉR SPORTOVNÍCH TANCŮ III. TŘÍDY je kurz základní a je součástí rekvalifikačního kurzu Trenér sportovních tanců II. třídy, akreditovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Je určen vám, kteří se věnujete nebo jste se věnovali aktivně tanci a chcete předávat své znalosti a dovednosti dalším tanečníkům. K tomu potřebujete patřičné vzdělání, které vám tento kurz nabízí.
Můžete si vybrat ze čtyř specializací základního kvalifikačního stupně.   

 • Streetové techniky (hip hop)
 • Technika disco dance
 • Art - Umělecké techniky (jazz a modern dance)
 • Couple dance - Speciální párové tance – SPT

Poskytované informace jsou zaměřeny na získání teoretických a praktických znalostí správné výuky v oblasti současných tanečních technik jako je disco dance, hip hop, jazz dance, modern dance a couple dance - SPT při využití hudebního doprovodu.

Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení s názvem kvalifikace a se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA  To umožní lektorovi vyučovat dané taneční techniky jako volnočasovou aktivitu v tanečních školách, tanečních studiích nebo v kulturních domech či soukromých volnočasových agenturách, které se zabývají výukou tance.

PODMÍNKY PŘIJETÍ A FORMA VÝUKY

 • Dosažení věku 16 let
 • Základní nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • minimálně 3 roky taneční praxe ve vybrané taneční technice 
 • Dobrý zdravotní stav


 

Kurz je situován do tří víkendů, doba mezi jednotlivými víkendovými semináři je minimálně dva týdny. Ke zvýšení efektivity studia je využívána  forma samostudia při řešení zadaných úkolů. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta. Účastník kurzu také získá příslušné podkladové materiály k výuce, vhodné i k pozdějšímu osvěžení vědomostí.

Předměty

Výuka je rozdělena do tří částí:
Obecná část - anatomie a fyziologie, výživa a životospráva, pedagogika, první pomoc při zranění, věkové zvláštnosti atd.
Speciální část je zaměřena především na metodiku výuky a vedení lekce podle věku a schopností svěřenců.

Praktická výuka:
Praktická výuka vám umožní získání informací a zkušeností ke správnému vedení dané lekce s použitím správné metodiky výuky a dodržení všech zásad vedení lekce, včetně bezpečnostních. Výuka street je zaměřena na vybrané styly. Praktické lekce disco dance jsou zaměřeny na tento styl. Jazz dance a modern dance jsou zahnuty v praktických lekcích uměleckých technik. Výuka couple dance - SPT  je zaměřena na jednotlivé tance. 

 
ZKOUŠKY A ZISK OSVĚDČENÍ O OBROENÉ ZPŮSOBILOSTI

Požadavky při závěrečných zkouškách:
1. Písemný test. Správnost odpovědí charakterizuje míru osvojení teoretických znalostí z obecné i speciální části kurzu.
2. Vlastní metodické výstupy - při jejich hodnocení se zkoušející komise zaměřuje na pedagogicko-didaktické zásady a vhodné metody výuky s ohledem na věk a vyspělost tanečníků


Úspěšný absolvent kurzu obdrží OSVĚDČENÍ s názvem kvalifikace:

 • Trenér sportovních tanců III. třídy streetových tanečních technik
 • Trenér sportovních tanců III. třídy taneční techniky disco dance
 • Trenér sportovních tanců III. třídy uměleckých tanečních technik
 • Trenér sportovních tanců III. třídy speciálních párových tanců

se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Toto Osvědčení neopravňuje držitele ke získání Živnostenského oprávnění.  Tento kurz je součástí kurzu Trenér Trenér sportovních tanců II. třídy, který při úspěšném absolvování opravňuje ke získáí Živnostenského listu. Podívej se na podmínky účastníka kurzu II. třídy!

PLATBA A POTŘEBNÉ DOKUMENTY
Výše účastnického poplatku je 7.900 Kč.

Vyplněnou a odeslanou přihláškou z webových stránek ATVA-vzdělávací centrum 
www.atva.cz si můžete rezervovat místo ve vybraném kurzu. Na zaslanou internetovou přihlášku budeme obratem reagovat. Přihlášky přijímáme do 15. července 2019. Přihláška vám bude potvrzena a na vaši emailovou adresu vám bude zalána vystavená faktura. V případě že vám účastnický poplatek zaplatí zaměstnavatel, uveďte jeho fakturační údaje do poznámky v online přihlášce. Platba musí být na účtu vzdělávací společnosti nejpozději 14 dní před zahájením výuky.

Rezervaci kurzu bez zaplacení platby účastnického poplatku nemusíme akceptovat. 
V případě, že nebude kurz zahájen, bude vám platba vrácena.Následně je potřeba na níže uvedenou adresu zaslat:
 

 • kopii maturitního vysvědčení nebo závěrečného vysvědčení posledního ročníku základní školy.
 • oficiální potvrzení s razítkem o taneční praxi (taneční klub, vysílající organizace apod.)
 • Vyplněnou a podepsanou originál papírovou přihlášku 

Papírové přihlášky  s dalšími náležitostmi  zasílejte na adresu:
ATVA - vzdělávací centrum, Hana Bartošová, Pražského 661/40, 152 00 Praha 5


UBYTOVÁNÍ

Výuka bude probíhat v tanečním centru hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1. Mimopražští zájemci si mohou objednat ubytování v ubytovně (internát) střední průmyslové školy v Praze 10 - Malešice. Bližší informace zašleme přihlášeným účastníkům kurzu. Zájemci, uveďte do online přihlášky do poznámky.