TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III. TŘÍDY

Přihlásit se na kurz

kód kurzu  STREET T21, DISCO T22, ART T23, SPECIÁLNÍ PÁROVÉ TANCE - LATINO T24

TERMÍNY A MÍSTO VÝUKY
Zahájení kurzu je  6. října 2018 v tanečním centru hb Dance, Opatovická 160/18, Praha 1. Zde je k dispozici učebna pro teoretickou i praktickou výuku. Termíny jednotlivých víkendových konzultací jsou:
 

6. - 7. říjen 2018

3. - 4. listopad 2018

17. - 18. listopad 2018

Termín přijetí přihlášek – 20. září 2018

Vzdělávací kurz TRENÉR TANEČNÍCH SPORTŮ III. TŘÍDY je kurz základní a je součástí akreditační ho kurzu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Trenér tanečních sportů II. třídy. Je určen vám, kteří se věnujete nebo jste se věnovali aktivně tanci a chcete předávat své znalosti a dovednosti dalším tanečníkům. K tomu potřebujete patřičné vzdělání, které vám tento kurz nabízí.
Můžete si vybrat ze čtyř specializací základního kvalifikačního stupně Trenér sportovních tanců III. třídy, který je součástí akreditovaného kurzu Trenér sportovních tanců II. třídy na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.    

 • Streetové techniky (hip hop)
 • Technika disco dance
 • Art - Umělecké techniky (jazz a modern dance)
 • Speciální párové tance – SPT (latino)

Poskytované informace jsou zaměřeny na získání teoretických a praktických znalostí správné výuky v oblasti současných tanečních technik jako je disco dance, hip hop, jazz dance, modern dance a speciální párové tance při využití hudebního doprovodu.

Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení s názvem kvalifikace a se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA  To umožní lektorovi vyučovat dané taneční techniky v tanečních školách, tanečních studiích nebo v kulturních domech či soukromých volnočasových agenturách, které se zabývají výukou tance.
 • Dosažení věku 16 let
 • ukončené základní vzdělání - kopie vysvědčení
 • minimálně 3 roky taneční praxe ve vybrané taneční technice - oficiální potvrzení zastřešující organizace
 • Dobrý zdravotní stav

Kurz je situován do tří víkendů, doba mezi jednotlivými víkendovými semináři je minimálně dva týdny. Ke zvýšení efektivity studia je využívána  forma samostudia při řešení zadaných úkolů. Vzhledem k rozsahu informací je nutný aktivní přístup každého frekventanta. Účastník kurzu také získá příslušné podkladové materiály k výuce, vhodné i k pozdějšímu osvěžení vědomostí.

Předměty

Výuka je rozdělena do tří částí:
Obecná část - anatomie a fyziologie, výživa a životospráva, pedagogika, první pomoc při zranění, věkové zvláštnosti atd.
Speciální část je zaměřena především na metodiku výuky a vedení lekce podle věku a schopností svěřenců.

Praktická výuka:
Praktická výuka vám umožní získání informací a zkušeností ke správnému vedení dané lekce s použitím správné metodiky výuky a dodržení všech zásad vedení lekce, včetně bezpečnostních. Výuka street je zaměřena na vybrané styly. Praktické lekce disco dance jsou zaměřeny na tento styl. Jazz dance a modern dance jsou zahnuty v praktických lekcích uměleckých technik. Výuka speciálních párových tanců  je zaměřena na jednotlivé tance. 

Požadavky při závěrečných zkouškách:
1. Písemný test. Správnost odpovědí charakterizuje míru osvojení teoretických znalostí z obecné i speciální části kurzu.
2. Vlastní metodické výstupy - při jejich hodnocení se zkoušející komise zaměřuje na pedagogicko-didaktické zásady a vhodné metody výuky s ohledem na věk a vyspělost tanečníků


Úspěšný absolvent kurzu obdrží OSVĚDČENÍ s názvem kvalifikace:

 • Trenér tanečních sportů III. třídy  -  street dance
 • Trenér sportovních tanců III. třídy - disco dance
 • Trenér sportovních tanců III. třídy - art - uměleckých tanečních technik
 • Trenér sportovních tanců III. třídy speciálních párových tanců-latino
se všemi náležitostmi vydané vzdělávacím centrem ATVA na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To umožní lektorovi vyučovat dané taneční techniky v tanečních školách, tanečních studiích nebo v kulturních domech či soukromých volnočasových agenturách, které se zabývají výukou tance.
Výše účastnického poplatku je 7.900 Kč.

Vyplněnou a odeslanou přihláškou z webových stránek ATVA-vzdělávací centrum 
www.atva.cz si můžete rezervovat místo ve vybraném kurzu. Na zaslanou internetovou přihlášku budeme obratem reagovat. Přihlášky přijímáme do 20. září 2018. Přihláška vám bude potvrzena a na vaši emailovou adresu vám bude zalána vystavená faktura. V případě že vám účastnický poplatek zaplatí zaměstnavatel, uveďte jeho fakturační údaje do poznámky v online přihlášce. Platba musí být na účtu vzdělávací společnosti nejpozději 14 dní před zahájením výuky.
 
PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ LEKTOŘI
PŘEDMĚT PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Dějiny disco dance Bartošová st.
Metodika vedení lekce Hana Bartošová st.
SPT teorie Paulů Jiří
SPT praxe Paulů Jiří
Pedagogika didaktika Hlavatá Pavla
Struktura taneční lekce+Věkové zvláštnosti Bartošová Hana ml.
Anatomie fyziologie Bartošová Hana ml.
Fyziologie tělesného zatížení Rančáková Linda
Základy kineziologie Bartošová Hana ml.
Právní problematika Haas Tomáš
Disco dance praxe Haas Tom
Modern a jazz dance teorie Petrová Miluše
Street/hip hop teorie Rančák Filip
Street/hip hop praxe Rančák Filip
První pomoc Charvátová Lenka
BOZP Charvátová Lenka
Modern dance praxe Martina Drašarová-Pirná
Jazz dance praxe Martina Drašarová-Pirná
strečink Rančáková Linda
životospráva Rančáková Linda
Metodika vedení lekce-rozbor Bartošová Hana st.
Specifika vedení lekce taneč. předšk. věku Bartošová st.
   
zkušební komise Pavla Hlavatá, Petrová Miluše, Paulů Jiří, Rančák Filip